Про основні результати регуляторної діяльності НКРЗ у 2009 році » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
Про основні результати регуляторної діяльності НКРЗ у 2009 році
Протягом 2009 року НКРЗ було розроблено та зареєстровано Міністерством юстиції України 24 нормативно-правових акти – 14 нових та внесено зміни до 10 вже діючих:

Порядок доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (ККЕ), який визначає умови доступу до ККЕ суб’єктів ринку телекомунікацій та врегулювання відносини між замовниками та власниками ККЕ, які мають намір на договірних засадах спільно використовувати ККЕ для своїх потреб.

Зміни до Положення про державне регулювання номерного ресурсу ТМЗК України, які передбачають уточнення термінологічної бази та процедури взаємодії з Українським державним центром радіочастот при отриманні висновків для прийняття рішення НКРЗ щодо розподілу номерного ресурсу.

Зміни до Правил взаємоз’єднання ТМЗК, які встановлюють організаційні, технічні та економічні умови взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж, зобов’язують монопольних (домінуючих) операторів телекомунікацій надавати до НКРЗ перспективні плани розвитку власних телекомунікаційних мереж, оприлюднення даних про вартість організації точок взаємоз’єднання. Цим документом також встановлюються гранична вартість робіт із взаємоз’єднання та обмежується вартість створення точок взаємоз’єднання за договором розвитку телекомунікаційних мереж.

Положення про контроль за якістю телекомунікаційних послуг, який передбачає створення умов для забезпечення всебічного інформування споживачів щодо рівнів якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами/провайдерами телекомунікацій.

Положення про звітність на ринку телекомунікацій, а також Форми звітності та інструкції щодо їх заповнення. Документи визначають порядок та терміни надання звітності операторами/провайдерами телекомунікацій до НКРЗ з метою проведення аналізу стану та розвитку ринку телекомунікацій. Встановлюють форми звітності і містять інструкції щодо їх заповнення.

Порядок регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, який визначає механізм формування та встановлення тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку. Порядок розроблено та затверджено на виконання статей 8 та 9 Закону України «Про поштовий зв’язок».

Перелік ринків телекомунікаційних послуг в Україні, прийнятих для аналізу з метою попереднього регулювання. Документ визначає 7 роздрібних та 10 оптових ринків телекомунікаційних послуг, які прийняті для аналізу з метою попереднього регулювання. Зазначене рішення прийняте з метою вдосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій для забезпечення реалізації регуляторного впливу НКРЗ, пов’язаного з розвитком ефективної конкуренції на цьому ринку.

Порядок регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Даний документ запроваджує єдині засади формування тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги для всіх операторів, які їх надають і розташовані на території України та визначає механізм формування та встановлення тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і поширюється на всіх операторів, які надають загальнодоступні телекомунікаційні послуги і розташовані на території України.

Граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Даний документ дав можливість довести тарифи на міський телефонний зв’язок до рівня собівартості і частково компенсувати витрати телекомунікаційних компаній на надання послуг телефонного зв’язку у сільській місцевості, а також запровадити сучасні підходи щодо формування тарифної політики, шляхом диференціації розміру абонентної плати та вартості секунд розмови понад установлений ліміт для абонентів з почасовим обліком місцевих розмов у залежності від обсягу нетарифікованого часу.

Основні вимоги до договору про надання телекомунікаційних послуг. Документ встановлює вимоги для застосування операторами/провайдерами телекомунікацій і споживачами телекомунікаційних послуг і при укладенні договорів, забезпечує захист прав споживачів, а також своєчасне і якісне одержання телекомунікаційних послуг, безоплатне отримання вичерпної інформації щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг.

Зміни до Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку, які запроваджують тарифи на нову послугу «пересилання пріоритетних поштових відправлень у межах України». При цьому, існуючі тарифи на пересилання поштових відправлень (непріоритетні) залишаються незмінними.

Порядок взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій за послуги доступу до ТМЗК, який удосконалює діючу схему здійснення взаєморозрахунків та враховує зміни, які вносились до Закону «Про телекомунікації» та міжнародні принципи регулювання ринку телекомунікацій згідно з законодавством ЄС.

Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та Порядок реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Дані документи були розроблені з метою недопущення ввезення з-за кордону та реалізації не дозволених до застосування в Україні радіотелефонів мобільного зв'язку.

Усі регуляторні акти направлені на регулювання та розвиток ринку телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, захист прав споживачів телекомунікаційних послуг.
Підготовка, погодження, державна реєстрація зазначених нормативно-правових актів виконувались у відповідності до вимог чинного законодавства України. Регуляторні акти готувались за участі робочих груп, сформованих відповідними наказами Голови НКРЗ. До складу робочих груп, входили як представники провідних операторів ринку телекомунікаційних послуг так і громадських об’єднань.

У 2009 році НКРЗ взяла участь в опрацюванні 13 проектів законів України, зокрема, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (реєстр № 3460, 3460-1), Закону України «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про природні монополії», Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку” (реєстр. № 4524), Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення доступу до універсальних телекомунікаційних послуг)” (реєстр. № 3683), тощо.

Протягом 2009 року НКРЗ також було прийнято ряд важливих рішень, що були направлені на регулювання ринку телекомунікацій, серед яких:

- для зниження тарифів на роботи (послуги) УДЦР, які надаються підприємствам з державною формою власності або фінансуються з державного бюджету – рішення від 20.01.09 № 1302 «Про зниження рівня тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», а також рішення від 18.06.09 № 1558 «Зміни до тарифів на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу»,

- для спрощення процедури ввезення деяких засобів та пристроїв в Україну для суб’єктів підприємницької діяльності – рішення вiд 19.03.09 № 1405 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, у тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, експрес-відправленнях не потрібні дозволи»,

- для зобов'язання надавати споживачам необхідну, доступну, достовірну, своєчасну та вичерпну інформацію щодо телекомунікаційних послуг, які надаються, а також для встановлення необхідних умов виконання ліцензії – рішення вiд 12.03.09 № 1398 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку».

Ще три нормативно-правових акта проходять стадію узгодження і громадського обговорення:

- для створення чіткого механізму отримання послуг, які стосуються запобіганню проявам шахрайства та розповсюдження нелегального контенту на ринку надання телекомунікаційних послуг підготовлено та узгоджено із центральними органами виконавчої влади – зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» від 9 серпня 2005 р. № 720;

- для створення єдиного і прозорого механізму визначення тарифів на послуги доступу до ККЕ – «Порядок формування тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку»;

- для можливості встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги з урахуванням фінансових та технологічних особливостей функціонування телекомунікаційних мереж усіх суб’єктів ринку, на яких поширюється регуляторний вплив – «Розрахункові такси за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторів, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку телекомунікацій».

 • У 2009 році регуляторна діяльність НКРЗ спрямована на поліпшення ситуації в ...
 • 24 нормативно-правових актів НКРЗ зареєстровано Мін’юстом у 2009 році
 • НКРЗ затвердила Положення про якість телекомунікаційних послуг
 • НКРЗ схвалено проект Положення про якість телекомунікаційних послуг
 • НКРЗ направила проекти Порядку формування тарифів на послуги доступу до к ...
 • Розрахункові такси за послуги доступу до телекомунікаційних мереж операторі ...
 • НКРЗ взяла за основу зміни до Ліцензійних умов з надання послуг рухомого (м ...
 • Порядок ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій
 • Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо с ...
 • НКРЗ схвалено проект Розрахункових такс за послуги доступу до телекомунікац ...
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012