ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ (продовження) » ..::Wireless Ukraine::..
 
 
WU#1 WU#2 WU#3 WU#4 WU#5 WU#6 WU#7 WU#8
 


Главная     Статьи     Наши награды Новости от НКРСИ     Мировые Новости     Входящие письма     Исходящие письма     Сотрудничество     Фотогалерея     Подписка     Полезные ссылки Контакты 
ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ (продовження)

Федієнко О.П. 

Зона дії такої системи на початковому етапі обмежиться зоною дії мереж мобільного зв’язку. Як бути із забезпеченням зв’язком на інших територіях?

 

Нестеренко І.К.

На першому етапі розгортання Системи потрібно створити центр управління (мережу центрів управління), підключити його по захищених каналах до комутаторів мереж мобільного зв’язку з наданням відповідного пріоритету по обслуговуванню; створити кілька мобільних базових станцій (бажано з підтримкою LTE, Wi-Fi та системи цифрового радіозв’язку) з обладнанням прив’язки до існуючих фіксованих та супутникових мереж зв’язку. Крім того, для створення на початковому етапі 100% покриття території країни та забезпечення зв’язку за її кордонами доцільно застосовувати пристрій універсального доступу до мережі. Стаціонарні базові станції Системи (радіозв’язку та/або LTE) створюються в першу чергу там, де це найбільш потрібно.

На малюнку 3 наведена схема організації універсального доступу до мережі мобільного захищеного радіозв’язку. Пристрій універсального доступу може використовуватися як абонентський пристрій, так й як шлюз для підключення іншого додаткового обладнання.

Пристрій забезпечує підключення до мережі (Дата центру) з допомогою каналів зв’язку:

 • радіоканалів з допомогою мобільної радіостанції;

 • каналів стільникового зв’язку (3G, 4G) та Wi-Fi з допомогою радіомодему;

 • каналів супутникового зв’язку з допомогою станції супутникового зв’язку.

 У якості додаткового обладнання можливо підключення:

 • ретрансляторів та радіостанцій систем радіозв’язку різних стандартів (APCO P25, Tetra, DMR, dPMR, аналогових систем);

 • радіостанцій військового призначення.

 

ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ (продовження)


Мал.3

 

Федієнко О.П.

Цікавить більш детальна інформація стосовно абонентів «Soft Radio». Чи проводилися випробування такої підсистеми в Україні? Які отримані результати?

 

Нестеренко І.К.

Для підключення абонентів стільникових мереж на смартфонах повинне бути встановлене спеціальне програмне забезпечення «Soft Radio». У 2015 році проходило натурне випробування програмного забезпечення LTE25 [5], яке встановлювалося на смартфони з підтримкою ОС Android та iOS різних виробників та забезпечувало роботу у мережі цифрового радіозв’язку стандарту АРСО Р25. Програмні продукти LTE25 забезпечують (у мережах 3G, 4G та Wi-Fi, підключених до Системи АРСО Р25):

- відображення місцезнаходження абонентів на карті;

- виклик абонента або групи абонентів із переліку;

- виклик абонентів по їх місцезнаходженню на карті;

- екстрений виклик;

- наскрізне шифрування як між абонентами стільникової мережі, так і з радіостанціями.

На малюнку 4 наведені скриншоти різних сторінок додатка LTE25, (перелік груп; місцезнаходження абонентів на картах у різних масштабах, на екранах різних пристроїв - смартфон, планшет; кнопка РТТ на екрані):


ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ (продовження)


Мал.4

Федієнко О.П.

Чи існують якісь специфічні вимоги до смартфонів для роботи у мережі захищеного мобільного та оперативного радіозв’язку?

 

Нестеренко І.К.

Існують такі рекомендації щодо вибору смартфонів:

Цільове призначення смартфона – відповідність вимогам ринку мобільних пристроїв і ринку громадської безпеки.

Призначений для професійних користувачів, таких як державні установи, органи влади, реагування та інших фахівців з необхідністю спілкування надійно і безпечно в критичних ситуаціях спілкування.

Різни групи користувачів у мережі можуть мати різни рівні захисту інформації, а при однакових рівнях захисту інформації різні ключі шифрування.

Вищий ступень захисту інформації мають смартфони з криптомодулями. Вони повинні відповідати вимогам по безпеці та спеціальним вимогам.

Для інших груп абонентів дозволяється використання смартфонів із програмним способом шифрування інформації, які відповідають лише спеціальним вимогам.

 

Вимоги  до платформи:

 • масштабованість і універсальний набір функцій;

 • продуктивність;

 • тривалість  життєвого циклу. 

Вимоги по безпеці:

 • гарантована безпека;

 • захищене завантаження додатків та інформації;

 • безперервність  сеансу  зв'язку;

 • дозвіл застосування брандмауера;

 • безпечне зберігання даних в облікових записах користувачів і ключів шифрування;

 • зашифровані дані у пам'яті пристрою;

 • виявлення підробки;

 • наявність зашифрованої електронної пошти;

 • виконання вимог рекомендацій безпеки FIPS 140-2 для криптомодулів;

 • захищеність від несанкціонованого втручання та виявлення факту втручання;

 • можливість перевірки цілісності для гарантування безпеки кінцевих користувачів;

 • забезпечення конфіденційності передачі інформації.

   

Спеціальні вимоги

Крім звичайних вимог для спецвиробів (вологостійкість, ударостійкість та ін) та вимог для спецзасобів радіозв’язку (підтримка потрібних стандартів та радіочастот, потужний гучномовець, тривалий час автономної роботи, наявність системи шумозаглушення та ін.) у смартфонах повинні бути передбачені кнопки з програмованими функціями, наприклад для функції PTT, екстреного виклику та ін (або можливість підключення дротових або бездротових гарнітур з додатковими кнопками).

 Нижче наведено приклади захищених смартфонів деяких виробників.

SONIM xp7 [5] 

SAMSUNG Galaxy S6 Active [6]

 

 

Федієнко О.П.

Які на Вашу думку повинні бути перші крокі до створення системи мобільного зв’язку?

 

Нестеренко І.К.

В першу чергу, на мою думку, потрібно вибрати платформу, на базі якої створювати Систему та впровадити в ній вітчизняні алгоритми шифрування.

Потім створити мережу дата центрів та підключити до них власні відомчі та операторські мережі зв’язку (які потрібні), встановити на абонентських пристроях потрібне програмне забезпечення та закупити необхідну кількість спеціалізованого абонентського обладнання. Після цього Система вже працює й забезпечується взаємодія відомств та централізоване управління ними.

Далі потрібно створювати власні фіксовані та мобільні системи (фрагменти систем) зв’язку (радіо та LTE) там, де це необхідно.

 

Федієнко О.П.

На завершення розмови пропоную підбити підсумки.

  

Нестеренко І.К.

В результаті реалізації запропонованих принципів побудови системи мобільного захищеного зв’язку державних органів будуть отримані наступні результати:

 1. Суттєва економія державних коштів. Побудова Системи мобільного захищеного зв’язку за даними рекомендаціями дозволить у кілька разів зменшити витрати на її створення за рахунок:

 • використання діючої інфраструктури мереж фіксованого зв’язку державних установ та мереж мобільного зв’язку операторів 3G, 4G (LTE);

 • можливості підключення до Системи наявних у відомств систем та засобів аналогового та цифрового радіозв’язку інших стандартів [7] (з обмеженою функціональністю – тільки груповий виклик, відсутність шифрування «end-to-end» та ін);

 • побудови мережі радіозв’язку тільки у потрібних місцях, а також при вимогах підвищеної надійності та незалежності від інших мереж зв’язку (не потрібно будувати мережу із 100% покриттям території країни);

 • відсутності необхідності придбання у якості абонентського обладнання радіостанцій у великій кількості (можливо використання відомчих смартфонів, що є у використанні та наявних аналогових та цифрових радіостанцій).

 • відсутності необхідності створювати відомчі дата центри.

2. Необмежена зона покриття. Використання пристроїв універсального доступу до Мережі з допомогою каналів радіо, стільникового, супутникового зв’язку дозволить на першому етапі створення Мережі мати практично необмежену зону покриття.

3. Короткий термін побудови Системи - кілька місяців після прийняття рішення та фінансування (побудова ядра системи та підключення до мереж мобільних операторів).

4. Забезпечення високошвидкісної передачі даних за рахунок використання мереж 3G, 4G (LTE), Wi-Fi. Побудова відомчої мережі (фрагмента мережі) LTE або Wi-Fi у потрібних місцях з невеликою територією забезпечить одночасно й високошвидкісну передачу даних і оперативний радіозв’язок.

5. Підвищення надійності зв’язку. У разі наявності на окремій території кількох підсистем мобільного зв’язку суттєво збільшується надійність зв’язку.

При виборі стандарту для створення міжвідомчих систем цифрового оперативного радіозв’язку зазвичай передбачається виконання таких вимог, як відкритість стандарту (тобто сумісність абонентського та системного обладнання різних виробників), можливість роботи у всіх можливих діапазонах радіочастот (від VHF до UHF) та інші вимоги до технічних характеристик.

Однак поява та швидкий розвиток систем мобільного зв’язку 3G та 4G вносять суттєві корективи до вимог до вибору стандарту та функціональності таких систем.

Враховуючи пропонований спосіб побудови системи мобільного зв’язку при виборі стандарту оперативного захищеного радіозв’язку в першу чергу потрібно звернути увагу на можливість повнофункціональної її інтеграції із високошвидкісними стільниковими мережами 3G, 4G та Wi-Fi (забезпечення взаємодії радіостанцій та смартфонів - скрізне шифрування «end-to-end», можливість дистанційної заміни ключів шифрування (функція OTAR), можливість динамічного групоутворення та ін.).

Реалізація запропонованого способу побудови системи мобільного зв’язку наддасть шанс Україні відразу побудувати гібридну інтегровану міжвідомчу систему мобільного телефонного та оперативного радіозв’язку, використовуючи досвід побудови таких систем у розвинених країнах з великими територіями, таких як Канада, США та Австралія, що йшли до такого рішення довгі роки. 

 1. https://www.telesec

 2. http://www.sit.rohde-schwarz.com

 3. http://arstechnica.com

 4. http://www.etherstack.com

 5. http://rezervacija.com.ua

 6. http://www.samsung.com

 7. http://www.eschat.com

 


 • ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНИХ ОР ...
 • СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНИХ ФРАГМЕНТІВ СИСТЕМИ ЦИФРОВОГО РАДІОЗВ‘ЯЗКУ
 • Конвергенція систем LMR і LTE
 • Призначення — вимірювання показників якості обслуговування абонентів (KPI Q ...
 • Не дозволені до використання в Україні мобільні термінали
 • Звернення Інтернет Асоціації України щодо забезпечення діяльності телекомун ...
 • почергове засідання НКРЗІ 24 липня 2014 року
 • ЗВЕРНЕННЯ Інтернет Асоціації України до операторів, провайдерів телекомунік ...
 • Текст документа:“Про призначення Іщука В. О. генеральним директором Концерн ...
 • Письмо В.о. Прем’єр-міністра України Арбузову С.Г.
 •    Украинская Баннерная Сеть


  www.tetra.net.ua  free counters  журнал Wireless Ukraine

  © Wireless Ukraine 2012